UWARUNKOWANIA PRAWNE - nowe prawo od 18.05.2015

Zgodnie z polskim prawem dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi <0,2‰ , czyli <0,1 mg/l w wydychanym powietrzu.

Z punktu widzenia prawa całkowicie nieistotny jest wpływ jaki alkohol wywarł na organizm ludzki. W myśl art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rozróżnia jedynie: „stan po użyciu alkoholu” i „stan nietrzeźwości”.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
2) obecność w wydychanym powietrzu od 0,1mg do 0,25mg alkoholu w 1 dm3.

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo
2) obecność w wydychanym powietrzu powyżej 0,25mg alkoholu w 1dm3.

W Polsce zabronione jest kierowanie pojazdem w stanie po użyciu i stanie nietrzeźwości.

Konsekwencje naruszenia tego zakazu są różne i zależą od stwierdzonego stężenia alkoholu.

1. Prowadzenie pod wpływem alkoholu w stanie po użyciu alkoholu

Kierowanie pojazdem przy zawartości alkoholu we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ skutkuje odpowiedzialnością za wykroczenie na podstawie przepisu art. 87 kodeksu wykroczeń.

Art. 87 kodeksu wykroczeń

§ 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Kto w takim stanie kieruje pojazdem, popełnia wykroczenie zagrożone karę aresztu, grzywną do 5000 zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy. Okres biegu zakazu rozpoczyna się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zwrotu blankietu prawa jazdy. Do chwili zwrotu blankietu prawa jazdy zakaz nie biegnie.

Jeśli okres zakazu trwał dłużej niż 1 rok przed zwrotem dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów mechanicznych osoba taka musi przejść kontrolne sprawdzenie kwalifikacji przystępując do stosownego egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

2. Prowadzenie pod wpływem alkoholu w stanie nietrzeźwości

Kierowanie pojazdem przy zawartości alkoholu we krwi przekraczającej 0,5 ‰ skutkuje odpowiedzialnością za przestępstwo na podstawie przepisu art. 178a kodeksu karnego.

Art. 178a kodeksu karnego

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd może orzec karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Oprócz tego sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określonego rodzaju na okres od 1 roku do lat 10. Jeśli kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości sprawca spowodował wypadek w którym są zabici lub ranni sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Oprócz powyższego sąd orzeka również świadczenie pieniężne na rzecz instytucji lub organizacji społecznej zajmujących się pomocą ofiarom wypadków drogowych.

Ponadto w przypadku zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia bądź ograniczenia wolności, istnieje również możliwość orzeczenia środka karnego przewidzianego w art. 44 § 2 k.k., tj. przepadku pojazdu jako narzędzia służącego do popełnienia przestępstwa.

Prowadzący postępowanie mają również możliwość dokonać zabezpieczenia samochodu, którym poruszał się sprawca, na poczet grożących mu majątkowych środkóów karnych art. 46§1 k.k., art. 47 § 3 k.k. i ewentualnie art. 44 § 2 k.k.

Zaostrzone przepisy ruchu drogowego !!!

Łatwiej stracić prawo jazdy !!!

Od 18.05.2015 weszła w życie nowelizacja ustawy (Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw 2015 r. poz. 541 zaostrzająca przepisy dotyczące prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Konsekwencje wynikające z jazdy pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających są następujące:

1. W przypadku prowadzania pojazdu w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5‰) lub pod wpływem środka odurzającego grozi debranie uprawnień na okres minimalnie 3 lat. Maksymalny okres kary wydłużono z 10 do 15 lat.

2. Sąd wymierzy karę w kwocie minmum 5 tys. zł. gdy kierowca spowoduje wypadek w takim stanie. Kara finansowa wyniesie minimum 10 tys. zł. jeżeli kierowca zostanie skazany ponownie (recydywa). Pieniądze uzyskane z tego tytułu będą przekazywane na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

3. Jeżeli kierowca wcześniej karany za jazdę pod wpłwem alkoholu, spowoduje wypadek a ofiara ponisła śmierć lub doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub jeśli zbiegł z miejsca zdarzenia, będzie miał dożywtni zakaz prowadzenia pojazdów.

4. Jeżeli kierowca będzie prowadził samochów, mimo wcześniejszego odebrania uprawnień, może być ukarany grzywną i karą ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. W tym przypadku jest to zmiana kwalifikacji czynu (z wykroczenia – przestępstwo).

5. Kierowcy z uprawnieniami odebranymi za jazdę po alkoholu będą mogli ubiegać się o egzekwowanie kary w formie dopuszczającej kierowanie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową tzw. alcomobilizer, interlock, alcolock (na własny koszt), jeśli minie połowa orzeczonego wyroku lub co najmniej 10 lat dla osób, które otrzymały dożywtni zakaz.

Kierowcy, którzy zostali skazani przed wejściem ustawy w życie będą mogli ubiegać się o prawo do prowadzenia pojazdu z blokadą po upływie 18 miesięcy zakazu.

W określonych okolicznościach sąd może dopuścić taką możliwość, a informacja o blokadzie alkoholowej zostanie umieszona w dokumencie prawa jazdy.

Montażu dokonuje producent lub jego autoryzowany przedstawiciel. Kalibrację alcomobilizera należy przeprowadzać co 12 miesięcy – pamiętaj, że musisz mieć przy sobie dokument potwierdzający kalibrację.

6. Prawo zostało zaostrzone w stosunku do młodych kierowców. Jeśli w ciągu 2 lat od uzyskania uprawnień, młody kierowca spowoduje wypadek, zostanie przyłapany na jeździe po pijanemu, lub trzykrotnie zostanie przyłapany na przekroczeniu prędkości o co najmniej 30 km/h albo jeździe po spożyciu alkoholu - natychmiast straci prawo jazdy.

Dopuszczalne LIMITY:

Kraje

0,0

Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Brazylia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Etiopia, Georgia, Kolumbia, Mołdawia, Nepal, Panama, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry

0,1

Albania, Algieria

0,2

Mongolia, Norwegia, Polska, Szwecja

0,3

Bośnia i Hercegowina, Indie, Japonia, Turkmenistan, Urugwaj

0,4

Litwa

0,49

Kostaryka

0,5

Argentyna, Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chiny, Dania, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Izrael, Kambodża, Kirgistan, Łotwa, Macedonia, Mauritius, Niemcy, Peru, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Salwador, Słowenia, Szwajcaria, Tajlandia, Turcja, Uganda, Wenezuela, Włochy

0,52

Korea Południowa

0,7

Boliwia, Ekwador, Honduras

0,8

Botswana, Gwatemala, Irlandia, Kanada, Kenia, Luksemburg, Malezja, Malta, Meksyk, Nikaragua, Nowa Zelandia, Paragwaj, Singapur, USA, Wielka Brytania, Zimbabwe

SZYBKI KONTAKT
Pracujemy:
poniedziałek- piątek
Adres:
Warszawa ul. Pasaż Ursynowski 11 lok U7
Zadzwoń: 22 376 25 44
Napisz: info@expertmarket.pl

satysfakcja-gwarantowana

kalibracja-alkomat-warszawa

allegro-aukcje

SKAPIEC

przelewy24

Newsletter

KUPON na START. Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki na zkupy oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Zapisz się na nasz Newsletter